Kurs rysunku dla kandydatów na Architekturę PW

Kurs Rysunku na Architekturę – jak uczymy?

Naukę rysunku architektonicznego zaczynamy w grupie początkującej od podstawowych zagadnień rysunku klasycznego - perspektywy, światłocienia, martwej natury, analizy podstawowych brył przestrzennych. Następnie zajmujemy się rysunkiem roślin i drzew oraz form przestrzennych w otoczeniu przyrody. W ramach zajęć poznajemy także zasady anatomii i rysunku postaci ludzkiej oraz rysunku samochodów i maszyn. Wielowątkowy rysunek architektoniczny jest wynikową tych działań. Zawiera w sobie zarówno cieniowane bryły przestrzenne budynków jak i rośliny, postacie czy samochody. Wszystkie aspekty architektonicznej pracy rysunkowej muszą tworzyć spójną całość.

Kurs Rysunku na Architekturę – dla kogo?

Podstawą w rysunku architektonicznym jest rysunek klasyczny. Zaznajamiamy się z nim w grupach ściśle początkujących. Osobami biorącymi udział w zajęciach są najczęściej licealiści i studenci, którzy planują rozpoczęcie studiów oraz udział w rekrutacji na Wydział Architektury PW. Uczymy także osoby, które planują studia w innych miastach Polski oraz za granicą. Po opanowaniu podstaw rysunku klasycznego, nasi uczniowie przechodzą do dedykowanej grupy o charakterze architektonicznym, następnie do grupy zaawansowanej.

Kompleksowy program Kursu Rysunku na Architekturę.

Nasz program został starannie przygotowany. Tak, aby wszystkie lekcje stanowiły spójną całość programową. Zaczynamy od najprostszych zagadnień i systematycznie rozwijamy naszą wiedzą by na egzaminach wstępnych posługiwać się rozbudowanym i wielowątkowym rysunkiem, z dużą ilością detali i plastyki. W ramach zajęć przygotowujemy się do wszystkich etapów egzaminów wstępnych. Zarówno do rysunku z wyobraźni jak i zadań geometrycznych. Dodatkowym elementem zajęć są nieodpłatne próbne egzaminy oraz wykłady dotyczące architektury historycznej i nowoczesnej.