Zajęcia dla kandydatów na Akademię Sztuk Pięknych

Egzamin, tak jak studia na Akademii Sztuk Pięknych, jest niejednorodny. Zdeterminowany tematem tych studiów.
Podstawowym zagadnieniem, dotyczącym praktycznie każdego kierunku, jest rysunek sztalugowy postaci. W pozostałych etapach egzaminy różnią się między sobą na różnych wydziałach. Na Wydziale Malarstwa powinieneś wykazać się zdolnościami (i pracami) malarskimi, na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego powinieneś umieć w sposób syntetyczny rysować prace ilustrujące mechanizm działania przedmiotów, na wydziale Sztuki Nowych Mediów powinieneś dodatkowo wykazać się pracami fotograficznymi a na Wydziale Architektury wnętrz posiadać umiejętność budowania poprawnego rysunku architektonicznego itd.


Kurs rysunku na ASP, prowadzony w naszej pracowni, pozwala na szczegółowe skoncentrowanie się na działaniach prowadzących do zbudowania wiedzy, umiejętności i teczki potrzebnej na kierunek, na który zamierzasz aplikować.

By w sposób zrównoważony rozpocząć Twoją przygodę z rysunkiem sztalugowym czy malarstwem, osoby początkujące rozpoczynają naukę w jednej z grup podstawowych (początkujących). Tam poznajemy podstawowe zagadnienia z zakresu budowy przestrzeni, grafiki rysunkowej, światłocienia — tak, aby później stanąć przed sztalugą jako osoba pewna siebie, umiejąca prawidłowo kadrować i rysować w odpowiednich proporcjach.

- Zajęcia podstawowe (teoria rysunku) na poziomie początkującym odbywają się w grupie początkującej (do wyboru — środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela).
- Zajęcia grup zaawansowanych ASP odbywają się w środy 16-20, czwartki 16-20 lub soboty 10-14.
- Zajęcia dodatkowe z rysunku sztalugowego postaci odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 17-20 (od listopada do czerwca).

W zależności od wydziału, na który aplikujesz oraz Twojego poziomu rysunkowego wybierzesz te zajęcia, które w danym momencie są dla ciebie istotne. 

Czesne dotyczące podstawowych zajęć w grupie ASP jest w naszej pracowni identyczne w stosunku do tego, jakie dotyczy innych kierunków - 350 zł.

Poniżej prezentujemy przykładowe teczki prac. Pierwsza prezentowana teczka nie jest przykładem "ekstremum" poziomu. Jest to teczka, która z powodzeniem została zaakceptowana do egzaminu ASP. Zestaw prac został dobrany tak, abyś wiedział/a do jakiego poziomu musisz dążyć, by zakwalifikowano Cię do egzaminu.

Druga teczka, wykonana przez Ludwikę Cybulską, jest przykładem teczki na Wydział Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Ta teczka otrzymała maksymalną ilość punktów.

Trzecia teczka została przygotowana na Wydział Malarstwa ASP przez Gosię Bocian i otrzymała 9 punktów na 10.

W czasie egzaminów na Akademię Sztuk Pięknych w 2022 r. wszystkie nasze "teczki" zostały dopuszczone przez komisję do kolejnego etapu.

Gratulujemy wszystkim naszym uczniom, którzy dostali się na ASP. Życzymy sukcesów na studiach !!!

                                                                                      FORMULARZ ZAPISÓW

  TECZKA 1

TECZKA 2

TECZKA 3