Zajęcia dla kandydatów na Akademię Sztuk Pięknych

Kurs rysunku na ASP, prowadzony w naszej pracowni, pozwala na szczegółowe skoncentrowanie się na działaniach prowadzących do zbudowania wiedzy, umiejętności i teczki potrzebnej na kierunek, na który zamierzasz aplikować.

By w sposób zrównoważony rozpocząć Twoją przygodę z rysunkiem sztalugowym czy malarstwem, osoby początkujące rozpoczynają naukę w jednej z grup podstawowych (początkujących). Tam poznajemy podstawowe zagadnienia z zakresu budowy przestrzeni, grafiki rysunkowej, światłocienia — tak, aby później stanąć przed sztalugą jako osoba pewna siebie, umiejąca prawidłowo kadrować i rysować w odpowiednich proporcjach.

Czesne dotyczące podstawowych zajęć w grupie ASP jest w naszej pracowni identyczne w stosunku do tego, jakie dotyczy innych kierunków - 370 zł - 16 godzin zegarowych zajęć.

Poniżej prezentujemy przykładowe teczki prac. Pierwsza prezentowana teczka nie jest przykładem "ekstremum" poziomu. Jest to teczka, która z powodzeniem została zaakceptowana do egzaminu ASP. Zestaw prac został dobrany tak, abyś wiedział/a do jakiego poziomu musisz dążyć, by zakwalifikowano Cię do egzaminu.

Druga teczka, wykonana przez Ludwikę Cybulską, jest przykładem teczki na Wydział Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Ta teczka otrzymała maksymalną ilość punktów.

Trzecia teczka została przygotowana na Wydział Malarstwa ASP przez Gosię Bocian i otrzymała 9 punktów na 10.

W czasie egzaminów na Akademię Sztuk Pięknych w 2023 r. wszystkie nasze "teczki" zostały dopuszczone przez komisję do kolejnego etapu.

Gratulujemy wszystkim naszym uczniom, którzy dostali się na ASP.  Życzymy sukcesów na studiach !!!

  TECZKA 1

TECZKA 2

TECZKA 3