Kategoria1

Papieroplastyka, rzeźba i modele przestrzenne

Papieroplastyka, rzeźba i modele przestrzenne

W naszej pracowni panuje kreatywna atmosfera. Oprócz rysunku i malarstwa zajmujemy się także innymi formami pracy twórczej. Nalążą do nich m.in. papieroplastyka, tworzenie rzeźb i modeli przestrzennych. Ta forma pracy pozwala na znalezienie własnej drogi plastycznej, wyzwala wyobraźnię i stymuluje abstrakcyjny sposób myślenia.