Nauczycielowi dla pamięci - nasze CREDO

Udostępnij:

W pracy nauczyciela sztuk pięknych (rysunku, malarstwa, kaligrafii etc.) konieczną jest oczywiście pasja i oddanie sprawie, ale także dobry program i taktyka działania. W ramach zajęć Kurs Rysunku Moduł Warszawa staramy się, aby nasi uczniowie dzielili nasze pasje. Naszą misją jest nie tylko dobrze przekazać wiedzę plastyczną, ale także nastawienie do niej i jej sens jako taki. Za nasze credo w zakresie podejścia dydaktycznego można uznać poniższy cytat Ludwika Misky. "NAUCZYCIELOWI DLA PAMIĘCI Zajmiemy się przypomnieniem koniecznych , niezbędnie obowiązujących wskazań , których musi nauczyciel przestrzegać , jeśli ma odpowiedzieć podstawowym wymaganiom szkoły. Mylne zapatrywanie ogółu, a zwłaszcza kolegów uczących innych przedmiotów, polega na przypuszczeniu , że na godzinę nauki rysunku można przyjść nieprzygotowanym i bez planu lekcję poprowadzić . Naiwne to zdanie osób niemających pojęcia o charakterze naszej nauki, ani liczące się z doświadczeniem dydaktycznym w szkole nabywanym, krzywdzi istotną pracę nauczyciela artysty. Jak dalece zaś jest niesłuszne, nietrudno udowodnić przykładem negatywnym. Artysta, oderwawszy się od swoich zajęć artystycznych, jeśli wejdzie do klasy bez przygotowania się na lekcje, bezradnie łamie się z trudnościami wyszukania tematu, zaaranżowania lekcji, objaśnienia tematu; zakłopotanie i bezradność uczniowie zauważą i wykorzystają; lekcja źle idzie. Brak zdecydowania, brak pewności siebie u nauczyciela udziela się uczniom, wprowadza niepokój, rozstraja . Natomiast rozpoczęcie lekcji dobrze obmyślanej i z góry przewidzianej wprowadza ład i przykuwa od razu uwagę uczniów . Każdą lekcję musimy przygotować , dobrze obmyślić jej przebieg już w domu , a zwłaszcza zastanowić się nad sposobem wyjaśnienia młodzieży, jak powstaje przedmiot, który ma być plastycznie uzmysławiany, jaki jest jego cel użytkowy, w jakiej zależności od materiału pozostaje kształt, t . j . o ile materiał, wpłynął na obiór takiej , a nie innej form . Nauczyciel przezorny ma już w czasie letnich ferii lub z początkiem roku szkolnego układać sobie program na cały rok . Radzę założyć sobie notatnik z krótkimi uwagami dotyczącymi prowadzenia lekcji i zaprowadzić sobie rejestr przedmiotów , modeli , oraz tematów lekcyjnych , który by się ciągle uzupełniał w miarę , jak świeży pomysł, jaki przychodzi do głowy . Trudno bowiem przypuszczać , aby program raz ułożony przed laty mógł być ustalonym jako rzecz nietykalna , ostatni wyraz doskonałości . Całe życie uczymy się , ciągle postępujemy , wciąż tedy musimy dążyć do ulepszeń naszego programu . Nasuwa się pytanie , czy nasze programy naukowe stanowią dla nauczyciela wystarczający drogowskaz . Sądzę , że najlepszy program nie pomoże , jeśli nie będziemy mieli nauczycieli odpowiednio kwalifikowanych , oraz gotowych do uczciwego i sumiennego wykonywania przyjętych na siebie zadań . Tu trzeba przede wszystkim poczucia odpowiedzialności i woli najlepszego wypełniania obowiązków stanu (nauczycielskiego). LWÓW 1922" Nasza szkoła rysunku oddana jest klasycznym rozwiązaniom plastycznym oraz strategiom naukowym — zawsze staramy się wprowadzać nowe osoby w temat, rozpoczynając od podstaw-wiedzy najbardziej fundamentalnej. W naszej szkole rysunku i malarstwa nie ma miejsca na takie sytuacje, gdzie osoba (zwłaszcza nowa) jest zakłopotana i "nie wie co robić". Zawsze mamy moc pomysłów, wiedzy, chęci i pasji do prowadzenia zajęć plastycznych !

© MODUŁ - All Rights Reserved