Zasady rysunkowego rozwiązywania zadań geometryczno-przestrzennych.

Opublikowano 08 Listopada 2012
Udostępnij:

Drugie zadanie egzaminacyjne WAPW (w pierwszym etapie) „rysunek sprawdzający predyspozycje w zakresie wyobraźni przestrzennej“ jest przeważnie skonstruowane „wielopoziomowo” czyli tak, aby sprawdzić jak najwięcej elementów budujących predyspozycje kandydata:

 1. predyspozycje rysunkowo/plastyczne – „jasność” wypowiedzi graficznej,
 2. umiejętność czytania ze zrozumieniem,
 3. umiejętność wiązania ze sobą informacji o przestrzeni,
 4. umiejętność łączenia informacji pomiędzy rysunkami płaskimi a przestrzennymi,
 5. szybkość i celność myślenia o przestrzeni,
 6. uporządkowany i logiczny sposób myślenia,
 7. dokładność rysunkowa.

Aby rozwiązać takie zadanie warto jest przede wszystkim wiedzieć co ono „ma sprawdzać” (opis powyżej) oraz znać klucz – sposób podejścia. Jeżeli będziesz stosował się do poniższych rad – powinieneś znacznie usprawnić pracę z zadaniami geometrycznymi.

 1. Przeczytaj cały tekst zadania, od początku do końca, nic nie rysując – postaraj się wyobrazić sobie przestrzennie opisywany obiekt,
 2. Jeszcze raz sczytaj tekst wykonując niewielkie szkice w rogu arkusza 50/70 – nie rysuj po arkuszu z tekstem (nie rób tam bałaganu),
 3. Zadania zazwyczaj podzielone są na część w geometrii płaskiej przestrzennej. Geometria płaska zazwyczaj stanowi pierwszą część zadania. Narysuj obiekt w geometrii płaskiej – w taki sposób jak opisane jest to w zadaniu, postaraj się wykorzystać całą powierzchnię kartki, która jest na to przeznaczona (nie rób malutkich rysunków).
 4. W geometrii płaskiej rzuty powinny być ze sobą powiązane (mieć takie same proporcje na kartce i odpowiadać sobie w pionie lub poziomie),
 5. Postaraj się znaleźć jak najwięcej informacji o obiekcie (lub układzie obiektów) w geometrii płaskiej !!!
 6. Zazwyczaj drugą częścią zadania jest geometria przestrzenna – pamiętaj aby rysować tylko to o co prosi autor zadania – zadanie zbudowane jest tak aby komisja egzaminacyjna na pierwszy rzut oka widziała czy jest rozwiązane dobrze czy źle. Jeżeli dodasz za dużo swoich elementów, wrażeń czy „efektów” – możesz w ten sposób „zaciemnić” kluczowe elementy zadania. Koncentruj się na tym o co pytają !!!
 7. Czytając część „perspektywiczną” zwróć uwagę położenie horyzontu, miejsce w którym ustawiono obserwatora oraz na układ obiektu względem tego obserwatora.
 8. Zwróć także uwagę na kierunek i kąt padania światła (jeżeli jest zadany).
 9. Pamiętaj, że w opisywanych zadaniach praktycznie wszystkie elementy układu są określone i każdy poprawnie wykonany rysunek powinien wyglądać bardzo podobnie.
 10. Zadania rysuj w sposób jasny i estetyczny, krok po kroku – tak jak życzy tego sobie autor zadania. NIEGDY NIE ZACZYNAJ TYCH ZADAŃ OD OSTATNIEGO JEGO ETAPU (zazwyczaj jest to rysunek w perspektywie). Na początku pracy zazwyczaj masz za mało danych by celnie narysować ten ostatni etap. Pamiętaj także, że wszystkie elementy zadania są punktowane – dobry rysunek płaski jest wart więcej niż krzywa i bałaganiarska perspektywa obiektu.

POWODZENIA.

© MODUŁ KURS RYSUNKU - All Rights Reserved