TECHNIKI RYSUNKOWE I MALARSKIE - POWIĄZANIA

Opublikowano 19 Września 2012
Udostępnij:

W niniejszym artykule postanowiłem przyjrzeć się powiązaniom pomiędzy technikami rysunkowymi i malarskimi.

Najczęściej używanymi w naszej pracowni są; ołówek, kredka, flamaster, piórko i akwarela. Zdarza się, że używamy też innych technik, jak węgiel, pastele czy akryl, niemniej łatwiejszym będzie skupienie się na powiązaniach pomiędzy pięcioma pierwszymi.

Podstawową techniką i najbardziej wszechstronną jest ołówek. Możliwe jest by całkowicie oprzeć swoje umiejętności na tym medium. Osoba, która świetnie posługuje się ołówkiem potrafi bardzo szybko przyswoić inne techniki. Ponadto w ołówku mamy możliwość działania gumką – nie tylko całkowitego wytarcia elementów błędnych ale głównie przecierania elementów pracy, wprowadzania efektów świetlnych, odbić lustrzanych itd. Możemy także używać wielu różnych twardości, które wpływają na plastykę naszej pracy – sposób działania; plamowy, linearny, szkicowy czy foto-realistyczny.

Dziewczynka z zapałkami.
Dziewczynka z zapałkami.

Kredka rozwija ołówek o kolor i jest znakomitym wprowadzeniem do technik malarskich. Dobrej jakości kredką rysuje się podobnie do ołówka, ale dodatkowo mamy możliwość wprowadzenia kolorystyki. Najczęstszym układem są kolorystyki budowane na podstawie  3 do 4 kolorów. Podejmując decyzję warto posiłkować się kołem barw oraz sprawdzić na szkicu czy kolory do siebie pasują. Kredki stanowią przedpole akwareli także przez fakt iż z zasady rysujemy nimi bardziej „plamowo” niż ołówkiem – ze względu na używanie różnych kolorów ale także z tego powodu, że kredka nigdy nie będzie rysowała tak samo „drapieżnie” jak ołówek – jest narzędziem delikatniejszym i miększym.

Akwarela, jest techniką typowo „plamową”. Dobra akwarela złożona jest z odpowiedniej sekwencji barwnych plam, położonych w ten sposób by odpowiednio oddziaływać na oglądającego. Plamy nakładane są warstwami więc mamy możliwość namalowania pracy o dużej szczegółowości i detalu.

W większości przypadków jesteśmy zmuszeni wykonać do akwareli szkic ołówkiem – konstrukcję/podbudowę pracy uwzględniającą wszystkie elementy przestrzenne kadru. Budowanie szkiców akwarelowych jest świetnym narzędziem nauki delikatnej kreski, wiadomo bowiem, że nie można doprowadzić do pokaleczenia papieru. Trzeba operować bardzo delikatną i syntetyczną kreską – działanie to bardzo wspomaga umiejętność operowania delikatnym „uderzeniem” w technice ołówkowej czy kredkach. Dodatkowo zasada działania plamami ułatwia budowanie podobnych efektów w technikach ołówkowej, kredkach, flamastrze czy piórku.

"Plamowy" sposób działania flamastrem.

Flamaster jest typowo „plamową” techniką, niemniej techniką opartą najczęściej o skalę jednego koloru (np. szarości). Ułatwia to zapanowanie nad kolorem i skupienie się na budowie warstw pracy (plam). Trudność flamastra polega na tym, iż szkic (warstwa linearna) musi być wykonana na tyle delikatnie aby nie stała się dominująca w pracy. Flamaster jest techniką bardzo syntetyczną i ułatwia takie myślenie w innych technikach. Jest techniką bardzo szybką ale wymaga też bardzo dużej intuicji i przemyślenia działań, tak aby jak najmniejszą ilością środków osiągnąć maksymalny efekt. Osoba dobrze operująca flamastrem jest w stanie wprowadzać podobne syntetyczne efekty w innych technikach – co ułatwia pracę oraz często prowadzi do ciekawych wrażeń plastycznych.

Piórko jest najbardziej „linearną” techniką. Niemniej jeżeli chcemy narysować ciekawą pracę wymaga bardzo dużego doświadczenia. Piórkiem można działać na wielu poziomach zaawansowania. Zaczynając przygodę z tym narzędziem większość osób będzie posługiwało się nim podobnie jak ołówkiem. Prawdziwa siła piórka polega jednak na syntezie. Technika ta wymaga od rysownika tego aby potrafił przekształcać sekwencje kresek w plamy, aby potrafił określonym kierunkiem i siłą uderzenia naśladować fakturę materiału czy sposób oświetlenia a nawet materiał z którego skonstruowany jest np. budynek.

Połączenie flamastra z piórkiem.
Połączenie flamastra z piórkiem.

Reasumując, wszystkie techniki będą się wzajemnie wpierały. Kto potrafi pracować różnymi technikami będzie uzyskiwał znacznie wyższy poziom w każdej z nich oddzielnie, będzie lepiej rozumiał jak działa plastyka danej pracy. Warto pamiętać iż możliwe jest tworzenie wrażeń „malarskich” za pomocą ołówka – jeżeli ma się wcześniejsze doświadczenia w klasycznych technikach malarskich.

Na koniec warto zauważyć, że opisane techniki możemy łączyć ze sobą.

Klasyczne układy to: piórko - akwarela ołówek – akwarela ołówek – kredka flamaster – piórko

Nigdy nie doradzam łączenia trzech technik… choć zdarzało mi się widywać ciekawe prace.

© MODUŁ KURS RYSUNKU - All Rights Reserved