Rysunek sprawdzający predyspozycję w zakresie zapamiętywania i graficznej syntezy przestrzeni – OCB ???

W tym artykule postaram się naświetlić to, jak należy rozumieć tytuł pierwszej części egzaminu wstępnego na WAPW. Opis składa się z trzech członów: - zapamiętywanie, - graficzna synteza - przestrzeń. Pierwsze słowo sugeruje, że chodzi o obiekt lub przestrzeń zapamiętaną a nie o Twój własny projekt. Owszem zdarzało się, że własna twórczość była wysoko punktowana – z tego powodu, że była tak pomysłowo narysowana iż wyglądała na obiekt istniejący. Najczęściej jednak własne projekty budynków, ulic czy wystaw nie działają w tym etapie. Rozsądnym działaniem w kontekście przygotowania się do tej części egzaminu jest ogólnie pojęte interesowanie się sztuką plastyczną, rzeźbą, muzyką, architekturą etc. Możliwe jest że intencją egzaminatorów było przywrócenie części egzaminu dotyczącej tzw. „wszechstronności zainteresowań” jeszcze kilka lat temu zawartej w teście (którego obecnie nie ma). Warto jest zatem chodzić na wykłady, oglądać wystawy, interesować się ciekawymi wnętrzami, ciekawą architekturą istniejącą i założeniami urbanistycznymi… nawet znany film czy książka może być kluczem do tego etapu. Sformułowanie „synteza graficzna” oznacza, że kompozycja ma być narysowana „jasno” tak aby na pierwszy rzut oka widać było o co Ci chodzi. Nikogo nie interesują tutaj skomplikowane konstrukcje geometryczne, ani nawet to czy zachowana zostanie poprawna perspektywa. Ma być przede wszystkim wiadomo o co Ci chodzi – komisja oczekuje jasnej i celnej wypowiedzi rysunkowej. Temu oczywiście służą zadania typu „free your mind”. Ostatnie słowo klucz – „przestrzeń” – sugeruje, że komisja formułując ocenę będzie kierowała się także tym, czy narysowałeś poprawnie widzianą przestrzeń. Czy posiadasz intuicję przestrzenną oraz czy widzisz trójwymiarowo. Elementami, które mogą dodatkowo decydować o atrakcyjności Twojej pracy są nastrój, oświetlenie oraz takie efekty plastyczne jak odbicia – należy jednak pamiętać, że są one dodatkiem do Twojej pracy „wisienką na torcie” a nie „klu” programu. Reasumując – zainteresuj się sztuką, wystawami w muzeach i galeriach sztuki, nowymi koncepcjami, nowoczesną architekturą… zacznij czytać i przeglądać albumy architektoniczne. Subskrybuj wiadomości z ArchDaily na FB. W Gogle-Earth zwiedzaj zabytkowe obiekty architektoniczne i urbanistyczne. Staraj się poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie – sprawność rysunkowa jest bardzo istotna… ale musisz mieć jeszcze co narysować…

© MODUŁ - All Rights Reserved