Teczka i Egzamin na Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP

Opublikowano 18 Września 2020
Udostępnij:

Na Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki wybierają się ludzie, którzy wiedzą, czego chcą. Już na etapie bycia kandydatem wybieramy jedną z kilku specjalizacji, na którą Komisja przyjmuje dosłownie garstkę osób. Od początku decydujemy, czy chcemy szkolić się w konserwacji malarstwa, rzeźby czy np. starodruków. Rekrutacja, odmiennie od innych wydziałów, ma cztery etapy. Regulamin rekomenduje, aby teczka zawierała prace rysunkowe i malarskie tworzone z natury — poniżej przedstawiamy przykładowe prace. Warto, żeby nasze portfolio pokazywało solidny poziom umiejętności warsztatowych, można oczywiście załączyć w niej coś „mniej szkolnego”. Drugi etap to egzamin praktyczny. Na poszczególne zadania przewidziany jest dość krótki czas – około czterech godzin na jedno. Wymusza to swobodę malarskiego i rysunkowego gestu, a także sprawdza, jak potrafimy zaplanować sobie pracę. Autoprezentacja, czyli rozmowa z Komisją, bardzo często zawiera pytanie o powód wyboru kierunku i konkretnej specjalizacji. Tu cenione są ciekawe, ale też szczere i prawdziwe intencje kandydata. Zdarzają się zapytania o historię sztuki (np. uszeregowanie artystów w sposób chronologiczny), ciekawość wzbudzają też informacje, które zawarliśmy w swoim życiorysie oraz poszczególne dzieła z teczki. Ostatnią składową egzaminu jest sprawdzenie wiedzy z chemii. Można zdawać maturę z tego przedmiotu, bądź podejść do wewnętrznego sprawdzianu. Ma to ogromny sens, ponieważ gros zajęć podczas studiów wymaga zrozumienia tego tematu. Same studia są dość wymagające czasowo, bo trwają cały dzień, ale przecież dla osób zainteresowanych to sama przyjemność! Oprócz ogólnych, intuicyjnych przedmiotów typu malarstwo czy rysunek, student spotyka się z tymi mniej konwencjonalnymi – pozłotnictwem albo kopią miniatury na pergaminie. Znaczną część, oprócz działań praktycznych, jest ćwiczenie sporządzania dokumentacji konserwatorskiej, co wiąże się z wyszukiwaniem informacji i sporządzaniem projektów. Warto mieć świadomość, że na tym kierunku stosunkowo dużo pisze się naukowych opracowań. Jakich ludzi spotkamy na studiach? Mocno wkręconych, skrupulatnych, kreatywnych i solidnych. Jeśli czujesz, że posiadasz takie cechy – ten wydział prawdopodobnie jest dla Ciebie!

© MODUŁ KURS RYSUNKU - All Rights Reserved