Oferta i cennik dotyczący nauki w naszej pracowni

Czesne w naszej pracowni wynosi 290 zł, obejmuje 4 tygodnie nauki (miesiąc).

Możliwe jest wykupienie czesnego jako VOUCHERA PODARUNKOWEGO

W skład miesięcznego pakietu wchodzi:

1. nauka rysunku w wybranej grupie podstawowej - 4 godz. w tygodniu (16 godz/mies),

2. zajęcia "wolne"* - przychodząc do pracowni w wolnym czasie możesz wykonać pracę na temat rozwijający materiał podstawowego zakresu nauki rysunku, odrobić "pracę domową" lub wykonać prace według własnej koncepcji,

3. Nieodpłatne zajęcia dodatkowe*.

  • zajęcia dla kandydatów na ASP - nauka rysunku stanowiąca przygotowanie do egzaminów ASP, PJWSTK i inne uczelnie plastyczne w kraju i za granicą. Na tych zajęciach przygotowujemy "teczki prac".
  • moda - nauka rysunku "żurnalowego",
  • nauka rysunku kredką,
  • nauka rysunku flamastrem,
  • maszyny i samochody,
  • malarstwo akwarelowe.
  • nauka rysunku ilustracyjnego.
    (zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć dodatkowych)

4. wykłady z historii architektury i sztuki - 1 godz. w tygodniu (w dwóch terminach),

5. dla osób zainteresowanych - trzydzieści symulacji egzaminów wstępnych** na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, co stanowi 120 godzin dodatkowej i bardzo intensywnej nauki rysunku architektury. Symulacje przeznaczone są także dla osób zdających na AK SGGW i inne uczelnie architektoniczne w kraju i za granicą.

6. możliwość uczestnictwa w plenerach miejscowych i zagranicznych***.

* uczestnictwo w "wolnych" i dodatkowych nieodpłatnych zajęciach jest możliwe dla osób, deklarujących co najmniej 3 miesięczny okres nauki rysunku w Warszawie.
Uczestnictwo w zajęciach żurnalowych, kaligrafii i wykładach możliwe jest już od pierwszego miesiąca nauki. Pozostałe zajęcia dodatkowe oraz tzw. "wolne" - od trzeciego miesiąca uczestnictwa.
** symulacje egzaminów WAPW odbywają się w soboty o godz. 15-tej w okresie od początku listopada do połowy czerwca.
*** uczestnictwo w naszych plenerach zagranicznych jest możliwe tylko w przypadku gdy uczestniczysz w zajęciach normatywnych Kurs Rysunku Moduł (co najmniej od miesiąca lutego do końca czerwca w danym roku kalendarzowym, w którym organizowany jest plener). Tacy uczestnicy ponoszą tylko koszty dojazdu, zakwaterowania i opłatę za naukę rysunku w okresie wakacji (w wysokości jednego czesnego miesięcznego). W pozostałych wypadkach pobierana jest opłata naukowa odpowiadająca wartości dwu-miesięcznego czesnego - pełne czesne wakacyjne (w tym wypadku jest możliwość  uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych - nauka rysunku Warszawa).

Opłata czesne (4 tyg. nauki) obowiązuje zawsze od dnia gdy rozpoczęłeś/aś zajęcia - nie jest związana np. z początkiem roku szkolnego, semestru itd.

Tylko my dajemy takie możliwości !!!

Zajęcia w ferie zimowe, kurs rysunku w wakacje oraz intensywna nauka rysunku przed egzaminami na studia dopłatne są zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą.