Oferta i cennik dotyczący nauki w naszej pracowni

Czesne w naszej pracowni wynosi 290 zł, obejmuje 4 tygodnie nauki (miesiąc).

UWAGA !!! W MIESIĄCU MAJU WRACAMY NA ZAJĘCIA W PRACOWNI. Bardzo ważnym dla nas jest Wasze bezpieczeństwo. Pracownię przygotujemy usuwając co drugie miejsce siedzące. Jednocześnie zamontujemy w każdym pomieszczeniu podajnik na płyn do dezynfekcji. Traf chciał, że jesteśmy chyba jedyną pracownią, która ma możliwość całkowitego podzielenia wszystkich uczniów w dwóch innych budynkach i w 4-rech salach - będziemy pracować co 2-gie stanowisko. Nasi uczniowie z grup ASP będą pracowali tylko przy sztalugach, które stanowią naturalne oddzielenie (jest kupionych 10 nowych). Jednocześnie posiadamy zupełnie oddzieloną piątą salę dla osób z "obciążeniami", które szczególnie obawiają się kontaktu z innymi. W czasie zajęć będziemy używali maseczek a prowadzący będą wyposażeni w przyłbice lub maseczki. Na bieżąco dezynfekujemy wszystkie powierzchnie. Dodatkowym naszym atutem jest fakt, że podwórzu naszej kamienicy jest ogród ok. 2000 m.2 - będziemy go często wykorzystywać do bezpiecznej pracy plenerowej.

Możliwe jest wykupienie czesnego jako VOUCHERA PODARUNKOWEGO

W skład miesięcznego pakietu wchodzi:

1. nauka rysunku w wybranej grupie podstawowej - 4 godz. w tygodniu (16 godz/mies),

2. zajęcia "wolne"* - przychodząc do pracowni w wolnym czasie możesz wykonać pracę na temat rozwijający materiał podstawowego zakresu nauki rysunku, odrobić "pracę domową" lub wykonać prace według własnej koncepcji (nie odbywają się w okresie zagrożenia epidemiologicznego),

3. Nieodpłatne zajęcia dodatkowe*.

  • zajęcia dla kandydatów na ASP - nauka rysunku stanowiąca przygotowanie do egzaminów ASP, PJWSTK i inne uczelnie plastyczne w kraju i za granicą. Na tych zajęciach przygotowujemy "teczki prac". TYLKO DLA UCZNIÓW, KTÓRZY UCZESTNICZYLI W ZAJĘCIACH GRUP ASP W MARCU I DOKONALI OPŁATY CZESNE ZA KWIECIEŃ.
  • moda - nauka rysunku "żurnalowego" (nie odbywają się w okresie zagrożenia epidemiologicznego),
  • nauka rysunku kredką (nie odbywają się w okresie zagrożenia epidemiologicznego),
  • nauka rysunku flamastrem (nie odbywają się w okresie zagrożenia epidemiologicznego),
  • maszyny i samochody (nie odbywają się w okresie zagrożenia epidemiologicznego),
  • malarstwo akwarelowe - na zajęciach normatywnych.
  • nauka rysunku ilustracyjnego (nie odbywają się w okresie zagrożenia epidemiologicznego).
    (zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć dodatkowych)

4. wykłady z historii architektury i sztuki - 1 godz. w tygodniu (w dwóch terminach) (nie odbywają się w okresie zagrożenia epidemiologicznego),

5. dla osób zainteresowanych - trzydzieści symulacji egzaminów wstępnych** na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, co stanowi 120 godzin dodatkowej i bardzo intensywnej nauki rysunku architektury. Symulacje przeznaczone są także dla osób zdających na AK SGGW i inne uczelnie architektoniczne w kraju i za granicą. TYLKO DLA UCZNIÓW, KTÓRZY UCZESTNICZYLI W ZAJĘCIACH GRUP ARCHITEKTONICZNYCH W MARCU I DOKONALI OPŁATY CZESNE ZA KWIECIEŃ.

6. możliwość uczestnictwa w plenerach miejscowych i zagranicznych***.

* uczestnictwo w "wolnych" i dodatkowych nieodpłatnych zajęciach jest możliwe dla osób, deklarujących co najmniej 3 miesięczny okres nauki rysunku w Warszawie.
Uczestnictwo w zajęciach żurnalowych, kaligrafii i wykładach możliwe jest już od pierwszego miesiąca nauki. Pozostałe zajęcia dodatkowe oraz tzw. "wolne" - od trzeciego miesiąca uczestnictwa.
** symulacje egzaminów WAPW odbywają się w soboty o godz. 15-tej w okresie od początku listopada do połowy czerwca.
*** uczestnictwo w naszych plenerach zagranicznych jest możliwe tylko w przypadku gdy uczestniczysz w zajęciach normatywnych Kurs Rysunku Moduł (co najmniej od miesiąca lutego do końca czerwca w danym roku kalendarzowym, w którym organizowany jest plener). Tacy uczestnicy ponoszą tylko koszty dojazdu, zakwaterowania i opłatę za naukę rysunku w okresie wakacji (w wysokości jednego czesnego miesięcznego). W pozostałych wypadkach pobierana jest opłata naukowa odpowiadająca wartości dwu-miesięcznego czesnego - pełne czesne wakacyjne (w tym wypadku jest możliwość  uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych - nauka rysunku Warszawa).

Opłata czesne (4 tyg. nauki) obowiązuje zawsze od dnia gdy rozpoczęłeś/aś zajęcia - nie jest związana np. z początkiem roku szkolnego, semestru itd.

Tylko my dajemy takie możliwości !!!

Zajęcia w ferie zimowe, kurs rysunku w wakacje oraz intensywna nauka rysunku przed egzaminami na studia dopłatne są zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą.