Oferta i cennik dotyczący nauki w naszej pracowni

Od stycznia 2021 czesne w naszej pracowni wynosi 300 zł, obejmuje 4 tygodnie nauki (miesiąc).

Możliwe jest także wykupienie czesnego jako VOUCHERA PODARUNKOWEGO

W skład miesięcznego pakietu wchodzi:

1. nauka rysunku w wybranej grupie podstawowej stacjonarnej w pracowni - 4 godz. w tygodniu (16 godz/mies),

2. zajęcia "wolne"* - przychodząc do pracowni w wolnym czasie możesz wykonać pracę na temat rozwijający materiał podstawowego zakresu nauki rysunku, odrobić "pracę domową" lub wykonać prace według własnej koncepcji
* Zajęcia wolne nie odbywają się w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

3. Nieodpłatne zajęcia dodatkowe*.

 • MODEL** 4 godz./tydz. - dodatkowe zajęcia dla kandydatów na ASP - nauka rysunku stanowiąca przygotowanie do egzaminów ASP, PJWSTK i inne uczelnie plastyczne w kraju i za granicą. Na tych zajęciach robimy dodatkowe prace do "teczki" aby w maju mieć większy wybór. Tylko dla uczniów, którzy uczestniczą w grupach ASP od co najmniej  3 miesięcy** i deklarują nieprzerwaną naukę do końca czerwca 2022.
 • moda - rysunek "żurnalowy",
 • nauka rysunku kredką - na zajęciach normatywnych. 
 • nauka rysunku flamastrem - na zajęciach normatywnych.
 • maszyny i samochody - na zajęciach normatywnych.
 • malarstwo akwarelowe - na zajęciach normatywnych.
 • nauka ilustracji - na zajęciach normatywnych.
  * Zajęcia dodatkowe odbywają się zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć dodatkowych w naszej pracowni, który może się zmieniać w różnych rocznikach i w odpowiedzi na aktualną systuację epidemiologiczną
  ** Uczestnicy biorący udział w zajęciach dodatkowych MODEL ASP (nieodpłatnychpłatnych dodatkowo) wnoszą kaucję 300 zł, która zaliczana jest później jako czesne za miesiąc czerwiec w danym roku szkolnym. Z kaucji zwolnione są osoby, które uczą się w naszej pracowni od ponad 9 miesięcy.

4. wykłady z historii architektury i sztuki - 2 godz. w tygodniu - online.

5. dla osób zainteresowanych - trzydzieści symulacji egzaminów wstępnych* na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, co stanowi ok. 80 godzin dodatkowej i bardzo intensywnej nauki rysunku i projektowania. Tylko dla uczniów, którzy uczestniczą w grupie rysunku architektonicznego od co najmniej 3 miesięcy** i deklarują nieprzerwaną naukę do końca czerwca 2022.
* Tylko dla uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach grup architektonicznych - SYMULACJE EGZAMINÓW PRZEPROWADZAMY ONLINE. 
** Symulacje egzaminów WAPW odbywają się w okresie od początku listopada do połowy czerwca.
*** W egzaminach wprowadzamy elementy prawdziwych testów WAPW z lat 80-tych i 90-tych, które powtarzają się obecnie. Jesteśmy jedyną pracownią, która ma w archiwum pełny komplet takich testów. Ze względu na ochronę tych unikatowych zadań uczestnicy biorący udział w zajęciach dodatkowych Symulacje Egzaminu na WAPW (nieodpłatnychpłatnych dodatkowo) wnoszą kaucję 300 zł, która zaliczana jest poźniej jako czesne za miesiąc czerwiec w danym roku szkolnym. Z kaucji zwolnione są osoby, które uczą się w naszej pracowni ponad 4 miesięce.

6. możliwość uczestnictwa w plenerach miejscowych i zagranicznych***.

* Uczestnictwo w "wolnych" i dodatkowych nieodpłatnych zajęciach jest możliwe dla osób, deklarujących co najmniej 3 miesięczny okres nauki rysunku w Warszawie.
** Uczestnictwo w naszych plenerach zagranicznych jest możliwe tylko w przypadku gdy uczestniczysz w zajęciach normatywnych Kurs Rysunku Moduł (co najmniej od miesiąca lutego do końca czerwca w danym roku kalendarzowym, w którym organizowany jest plener). Tacy uczestnicy ponoszą tylko koszty dojazdu, zakwaterowania i opłatę za naukę rysunku w okresie wakacji (w wysokości jednego czesnego miesięcznego). W pozostałych wypadkach pobierana jest opłata naukowa odpowiadająca wartości dwu-miesięcznego czesnego - pełne czesne wakacyjne (w tym wypadku jest możliwość  uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych).

Bardzo ważnym dla nas jest Wasze bezpieczeństwo. Pracownia przygotowana jest zgodne z zaleceniami państwowymi, na bieżąco dezynfekujemy deski rysunkowe i inne powierzchnie. Jednocześnie zamontowaliśmy w każdym pomieszczeniu podajnik na płyn do dezynfekcji. Pracujemy w odleglościach i ilości osób wskazanych na powierzchnię sali, zalecanych dla placówek edukacyjnych.
Opłata czesne (4 tyg. nauki) obowiązuje zawsze od dnia gdy rozpoczęłeś/aś zajęcia - nie jest związana np. z początkiem roku szkolnego, semestru itd.

Tylko my dajemy takie możliwości !!!

Zajęcia w ferie zimowe, kurs rysunku w wakacje oraz intensywna nauka rysunku przed egzaminami na studia dopłatne są zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą.